ΕΙΔΗΣΕΙΣ

01-12-16 Τελική επιλογή υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου

fractal 550 400

01-12-16 Κύρωση πίνακα τελικής επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή πίνακα που καταρτίσθηκε με την αρ. 10/4-11-2016 Πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού και περιλαμβάνει τους προτεινόμενους υποψηφίους για την πλήρωση θέσης κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο II.

Η απόφαση  και ο πίνακας σε μορφή  PDF

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

To Top