ΕΙΔΗΣΕΙΣ

05-04-17 Συμμετοχή ΓΓΕΤ στην 4η ΄Εκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας-Patras IQ

 05 04 17 PIQ 550 400

05-04-17 Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην «4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ» 7-9 Απριλίου 2017 // Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) συμμετέχουν  στην «4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ» που θα  πραγματοποιηθεί στο  Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, από 7 έως 9 Απριλίου 2017.

Στόχος της Έκθεσης είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ της ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα αναδειχθούν εκθέματα καινοτόμων ερευνητικών προϊόντων και  παρουσιάσεις εφαρμοσμένης έρευνας. Ταυτόχρονα, θα διεξαχθούν ομιλίες σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας, διανοητικής ιδιοκτησίας, εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση μετατροπής καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα, αλλά κι εκείνα που αφορούν start up επιχειρήσεις.

Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η εξοικείωση τόσο των ερευνητών όσο και του παραγωγικού τομέα με τη διαχείριση της γνώσης και την εκμετάλλευση καινοτόμων ιδεών, με μηχανισμούς και προϋποθέσεις οικοδόμησης δικτύων, συνεργατικών σχηματισμών και εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης της καινοτομίας.

Στην Κεντρική Εκδήλωση-Τελετή  Έναρξης, το Σάββατο 8 Απριλίου, στις 18.00μ.μ. θα παραστεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κ.Φωτάκης, με ομιλία με τίτλο : «Χτίζοντας μία ολοκληρωμένη πολιτική για Έρευνα & Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της 4ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ συνδιοργανώνουν από κοινού με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το Δίκτυο ΠΡΑΞΕ/ΙΤΕ Ημερίδα με τίτλο: «Έρευνα και Καινοτομία-Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 , στην Αίθουσα 2, και ώρα 12:00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, στελέχη τόσο της ΓΓΕΤ, όσο και της  ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, θα είναι στη διάθεση του κοινού, στο Περίπτερο Νο7,  για να δώσουν πληροφορίες, να ενημερώσουν για τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία», να επιλύσουν απορίες σχετικά με την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και να συζητήσουν για θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Πληροφορίες σχετικά με το Patras IQ : http://www.patrasiq.gr/index.php

Πληροφορίες /Δήλωση συμμετοχής στην Ημερίδα:τηλ.: 2610 620815 // email: info@sevpde.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τη ΓΓΕΤ :

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)  αποτελεί μια δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Η επένδυση στην επιστήμη, στην έρευνα και στην τεχνολογία, αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό μοντέλο κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και σε νέες καινοτόμες ιδέες. Η ΓΓΕΤ έχει κεντρικό ρόλο στο υφιστάμενο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης  και Καινοτομίας, δεδομένου ότι είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής έρευνας στην Ελλάδα, καθώς και της διαχείρισης δράσεων ΕΤΑΚ. 

Επιπλέον,  η ΓΓΕΤ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς  Φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες με τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας. Επιτελούν σημαντικό έργο και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα στην Ιατρική και Βιοϊατρική, την Αστροφυσική, τις Φυσικές Επιστήμες, τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, τη Θαλάσσια Έρευνα, την Τεχνολογία, την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ // Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλ: 210 7458015, 210 7458012  // Email: xkasd@gsrt.grkarakon@gsrt.gr  // http://www.gsrt.gr

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

To Top