ΕΙΔΗΣΕΙΣ

27-09-17 Ο Επίτροπος της Ε.Ε για την Έρευνα, Επιστήμη και Καινοτομία, Carlos Moedas, στην Αθήνα σε εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA

27 09 17fwtakis

27-09-17 Ο  Επίτροπος  της Ε.Ε  για την Έρευνα, Επιστήμη και Καινοτομία,  Carlos Moedas, στην Αθήνα σε  εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA

Ο Επίτροπος της Ε.Ε για την  Έρευνα, Επιστήμη και Καινοτομία, Carlos Moedas, και ο Aναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA (Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area). Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δ. Παπαδημούλης, την εκδήλωση συντόνισε η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Π. Κυπριανίδου.

Στην παρέμβασή του  ο Aναπλ. Υπουργός, Κ. Φωτάκης, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, και στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς μια οικονομία της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό  ενισχύεται η έρευνα και οι νέοι επιστήμονες με πρόσθετους πόρους 240 εκ. € από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) παρά την αντίξοη οικονομική συγκυρία.

Ο  Επίτροπος C. Moedas επαίνεσε τον Αναπλ. Υπουργό για τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την προώθηση της αριστείας και την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ανάδειξης της αξίας της έρευνας στην κοινωνία. Επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία PRIMA αποτελεί πρότυπο διπλωματίας της επιστήμης, βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης και ισότητας με ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσόγειο και την επίλυση των πολλαπλών προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη λειψυδρία, την πληθυσμιακή αύξηση και τη μετανάστευση. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τις Μεσογειακές χώρες μπορεί να χωρίζουν τα σύνορα αλλά η επιστήμη, η γεωγραφία και ο πολιτισμός τις ενώνει.

Την πρωτοβουλία PRIMA παρουσίασαν ο Καθηγ. A. Riccaboni, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος PRIMA, και ο κ. Οmar Amaoui, συμπρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των χωρών της πρωτοβουλίας PRIMA.  Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν από την κ. Σοφία Σακοράφα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια για την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας PRIMA που τελικά εγκρίθηκε με συναπόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2017, καθώς και από τον Octavi QuintanaTrias, Διευθυντή του Ιδρύματος PRIMA (Prima Foundation).

Στόχος της πρωτοβουλίας  PRIMA είναι η ενίσχυση καινοτόμων ερευνητικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και των αγρο-διατροφικών συστημάτων στη Μεσόγειο.

Οι δράσεις  θα υλοποιηθούν  μέσω ειδικού προγράμματος δεκαετούς διάρκειας (2018-2028). Το συνολικό ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκ. ευρώ με πόρους του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε για την Έρευνα & Καινοτομία , «Ορίζοντας 2020», και εθνικούς πόρους των 19  χωρών[1]  που συμμετέχουν στο PRIMA.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με 10 εκ. € που εξασφαλίσθηκαν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τη δεκαετία 2018-2028.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως μεγέθους και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω θέματα και θα περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, την υλοποίηση έργων διεθνούς συνεργασίας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολυάριθμων μελών της ερευνητικής κοινότητας της χώρας, καθώς και των επιχειρήσεων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία συνολικά, αλλά και ειδικότερα για το περιεχόμενο των πρώτων προκηρύξεων που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2018.


[1] Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ισραήλ, Λίβανος, Ιορδανία, Αίγυπτος, Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Λουξεμβούργο, Κροατία.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

To Top