ΕΙΔΗΣΕΙΣ

28-06-17 Διαβίβαση Πινάκων Υποψηφίων Διευθυντών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διετία 2017-2019.

rsz book 1091627 1280

28-06-17  Διαβίβαση Πινάκων Υποψηφίων Διευθυντών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διετία 2017-2019. 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθ. 103027/Θ2/19-6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2144 Β’) Υ.Α. «Προσαρμογή των διατάξεων …. στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των διευθυντών/ντριών και υποδιευθυντών/ντριών αυτών», σας διαβιβάζουμε, συνημμένα: 

– Πίνακα αποτίμησης, κατά φθίνουσα σειρά και ανά αιτούμενο Εκκλησιαστικό Σχολείο, των κριτηρίων των κατηγοριών α΄ και β΄ για τους ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο υποψηφίους για την επιλογή διευθυντών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διετία 2017-2019.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

To Top