ΛΥΚΕΙΟ

Κατανεμήθηκαν 25 εκ ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

23-08-16 Κατανεμήθηκαν 25 εκ ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των  σχολείων

To ποσό των 25.000.000,00 € κατανεμήθηκε σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανομή πραγματοποιήθηκε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Α υτοτελείς Πόροι των Δήμων». Αυτή ήταν η Γ κατανομή.

g-katanomi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

To Top