ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ ́ Γυμνασίου

Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ ́ Γυμνασίου

Με έγγραφό της η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί  ότι το βιβλίο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Α΄ Λυκείου των κ.κ. Ν. Ηλιάδη και Γ. Βούτσινου (με κωδικό ΟΕΔΒ: 2209223, έκδοσης 2010) έχει αναρτηθεί ως υποστηρικτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή PDF στην ακόλουθη διεύθυνση του ιστότοπου Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGYM-C124  και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

To Top